2todrive (17K)
  • Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen. De geldigheid van het theorie-certificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar.
  • Vanaf 16 jaar en 6 maanden mogen jongeren starten met het volgen van rijlessen.
  • Het praktijkexamen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar
  • Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18e verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach.
  • De leeftijd voor het behalen van het theorie-examen van de bromfiets wordt verlaagd naar 15,5 jaar.
  • Minimum leeftijds voor de tussentijdse toets is verlaagt naar 16 jaar en 6 maanden mits men in het bezit is van het theoriecertificaat.
  • Er mag alleen binnen Nederland gereden worden .


Meedoen aan begeleid rijden
Eisen begeleider/coach
Aanvragen begeleiderspas/coach
RDW

Home