Examenkandidaten direct langs een specialist bij ADHD, ADD of autisme

Vanaf september 2014 kun je als praktijkexamenkandidaat auto of motor met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS) al vr het indienen van je Eigen verklaring een keurend specialist bezoeken. Dit geldt alleen wanneer je examen doet voor je auto- of motorrijbewijs en je nog nooit eerder een rijbewijskeuring hebt gehad. Onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring Kortom: Is vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met 'ja' beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? n heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt uw - alln voor praktijkexamen auto of motor - direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet uw cursist doen?

1. Vul de gezondheidsverklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een gezondheidsverklaring kopen en invullen.

2. Zet in het vak 'opmerkingen': 'Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.'

3. Onderteken de Eigen verklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt gekocht).

4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de gezondheidsverklaring mee naar de specialist.

5. Vraag de specialist een aantekening op uw gezondheidsverklaring te plaatsen wanneer u naast vraag 3 ook andere vragen met 'ja' hebt beantwoord.

6. De specialist stuurt, na toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR.

7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de gezondheidsverklaring en het keuringsrapport.

8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.

9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen

Kies een specialist die door het CBR is aangewezen
Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. U kunt dus alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.

Keuringsrapport vooraf inzien
Het is belangrijk dat de u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Gebeurd dat niet, wijs de specialist daarop.

Gebruik maken van het blokkeringsrecht
De verzending van het rapport naar het CBR kan worden geblokkeerd. De specialist geeft dan aan het CBR door dat er gebruik wordt gemaakt van het Blokkeringsrecht. Dit heeft als gevolg dat het CBR gedurende een jaar geen nieuwe Eigen verklaring in behandeling neemt. U kunt in deze periode geen praktijkexamen doen. Het CBR heeft geen invloed op de prijs
De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist.

Het CBR heeft geen invloed op de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl

Reflector: bewerking Roel Leemberg/61047-89-1259/MO.14-bron: CBR