Untitled

Autisme en rijbewijs.    certificaat autisme (1841K)    2016 (1044K)   2017 (1394K)    2018 (1388K)    certificaat autisme (1841K)

Iedere keer opnieuw herhalen, daar draait het om als rijlessen worden gegeven aan mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen).

ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. Ongeveer bij 1 procent van de kinderen en volwassenen is er sprake van ASS. Onder de noemer ASS vallen verschillende stoornissen, bijvoorbeeld Klassiek Autisme, het syndroom van Asperger, en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader gespecificeerd). Deze mensen hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intu´tie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Er wordt bij klassiek autisme gesproken van een drietal hoofdkenmerken, namelijk kwalitatieve beperkingen op het gebied van sociale interacties, kwalitatieve beperkingen op het gebied van communicatie, en beperkte patronen van gedrag en belangstelling.

De kern van autisme is feitelijk een andere manier van denken en waarnemen. Er zijn verschillende vormen van autisme bijvoorbeeld Asperger of PDD-NOS. Iedere vorm heeft bepaalde kenmerken en dat vraagt om steeds andere vaardigheden en omgangsvormen van de instructeur. De instructeur zal tijdens zo'n rijles als het ware een autistische bril moeten opzetten om van daaruit les te kunnen geven.

Als iemand zich aanmeldt volgt er eerst altijd een intake gesprek. Tijdens dit intakegesprek komen diverse zaken aan de orde zoals het verkrijgen van een gezondheids verklaring (verklaring van geschiktheid.) Hier is een hele procedure voor en het zal enige tijd duren en geld kosten voor men wel of niet het groene licht krijgt om te starten met de opleiding. Autorijschool ROM-Sittard zal u helpen om deze procedure te doorlopen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen via email en/of ons te bellen op het nummer 06 55 13 89 55.

Om te zorgen dat de 3-hoeksverhouding leerling - instructeur - ouder zo stevig mogelijk wordt, maakt Autorijschool ROM-Sittard gebruik van een on-board camera systeem ( Alleen als hiervoor toestemming wordt gegeven door cursist en/of ouders). Hierdoor kan een rijles worden opgenomen en later op een pc worden bekeken. Ouders kunnen dan altijd terugzien wat hun kind in de rijles heeft meegemaakt. Daar waar de verwerking van een rijles invloed heeft op het gedrag (naderhand) van hun kind is er de mogelijkheid om terug te kijken wat er eventueel gebeurd is. Deze gebeurtenissen kunnen, al dan niet in het bijzijn van de instructeur, besproken worden.

Voor de instructeur het les geven aan mensen met Autisme zeer intensief is en vraagt het de nodige concentratie, maar tegelijkertijd is het ook heel leuk en geeft het heel veel voldoening. Naast het lesgeven aan mensen met Autisme heeft Autorijschool ROM-Sittard zich ook gespecialiseerd in het lesgeven aan mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.
Mensen met ADHD hebben weer een andere aanpak nodig om tot resultaat te komen en ook zij zitten bij Autorijschool ROM-Sittard op de juiste plaats.Vanaf 1 juni 2013 zijn de eisen romdom ADHD gewijzigd. Klik hier voor het betreffende publicatie.

ADHD of PDD-NOS? Klik hier voor de toelichting bij de Eigen Verklaring

Vernieuwde en versnelde procedure ASS kandidaten klik hier


Home