Praktijkexamenkandidaten met ADHD, ADD of ASS kunnen vanaf heden het beoordelingsproces voor rijgeschiktheid sneller doorlopen.
De nieuwe procedure is door het CBR getest met een pilot en positief bevonden. Deze geldt alleen voor examenkandidaten voor de auto of motor. Zij kunnen nu een door het CBR aangewezen specialist bezoeken voor het indienen van een gezondheidsverklaring, waardoor de benodigde informatie direct compleet is en het beoordelingsproces kan worden versneld.Dit kunnen zij doen door een onafhankelijk specialist te bezoeken. De gemiddelde beoordelingsduur wordt daardoor verkort van 55 naar 27 dagen, waardoor er sneller een CBR-examen kan worden afgelegd.

ADHD’er al vóór indienen gezondheidsverklaring naar specialist.
De kandidaten hoeven dus niet eerst te wachten op een doorverwijzing van het CBR naar een medisch specialist. Voorwaarde om aan de pilot deel te kunnen nemen is dat de kandidaat nog nooit eerder een rijbewijskeuring heeft gehad. Daarnaast geldt de alternatieve procedure alleen voor de auto- en motorijbewijskandidaten, zo wordt verduidelijkt. Een examenkandidaat met ADHD, ADD, autisme, Asperger of PDD-NOS, vult in de nieuwe situatie de gezondheidsverklaring volledig in. In het vak ‘opmerkingen’ moet worden aangegeven dat de leerling zelf een afspraak heeft gemaakt met een specialist. De kandidaat neemt de Eigen Verklaring mee naar die specialist uit de CBR-lijst. De specialist stuurt vervolgens de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het bureau voor rijvaardigheidsbewijzen. Daar wordt de rijgeschiktheid van de kandidaat vervolgens op basis van het keuringsrapport en de gezondheidsverklaring beoordeeld. Bij geschiktheid benadert het CBR de kandidaat voor een rijtest. Als die test positief verloopt, volgt er een schriftelijke bevestiging van rijgeschiktheid. De rijschoolhouder kan dan een praktijkexamen voor die kandidaat aanvragen.


Waarom normen?

Personen met ADHD, ADD en ASS hebben vaak last van aandachtsstoornissen en. Impulsief handelen kan natuurlijk ook op de voorgrond staan. Aandacht en concentratie zijn voor veilige verkeersdeelname enorm belangrijk. Om goed te kunnen beoordelen of een kandidaat geschikt is voor verkeersdeelname heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om een keuring te laten plaatsvinden door een expert.

Beoordeling
Examenkandidaten met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (ASS) moeten dus de gezondheidsverklaring nog wel eerst invullen, en nemen die mee naar een van de ongeveer veertig specialisten die door het CBR zijn aangewezen om de keuring te volbrengen. De specialist stuurt het pakket met de verklaring en de keuring naar het CBR, waarna de examinant daar wordt uitgenodigd voor een rijtest. Wanneer deze positief verloopt, wordt een rijgeschiktheidsverklaring afgegeven en kan de rijschool een examen aanvragen. Wanneer de specialist een negatief advies geeft in het keuringsrapport, kan de leerling zich beroepen op het blokkeringsrecht. Daarmee krijgt het CBR geen inzage in het rapport en neemt het een jaar geen nieuwe verklaring in behandeling, waardoor in die periode geen examen kan worden afgelegd