Faalangst

Faalangst kan, afhankelijk van de aard van een te leveren prestatie of het gedrag waarover men onzeker is allerlei vormen aannemen. Voorbeelden zijn: de angst om te falen bij sportieve prestaties (sportwedstrijd, gymnastiekles) valt onder motorische faalangst. cognitieve prestaties (huiswerk, proefwerk, rijexamen of een toelatings-of eindexamen zijn cognitieve faalangst, of sociale activiteiten (spreekbeurt, geven van een lezing) sociale faalangst. Ook eigen uiterlijk, sociaal gedrag end. kunnen bij volwassenen aanleiding zijn tot faalangst.

Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?.
Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of u al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als u al in het traject nader onderzoek rijvaardigheid zit, kunt u dit speciale examen aanvragen. Voor mensen die de Nederlandse taal niet (helemaal) beheersen is het faalangstexamen helaas minder geschikt. Een goede communicatie tussen u en de examinator is namelijk van groot belang voor het succes van dit speciale examen. Als u vermoedt dat u last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan bent u bij autorijschool ROM-Sittard op het juiste adres. Uw instructeur is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kunt u al vanaf uw eerste rijles werken aan uw spanning.


rijangst (5K)

Rijangst

Durft u niet aan rijlessen te beginnen, of heeft u uw rijbewijs maar u durft eigenlijk niet achter het stuur plaats te nemen? Dit kan een belemmering in het dagelijks leven betekenen. Een grote groep mensen kampt met deze vormen van angst. De oorzaken kunnen heel divers zijn, men durft niet in tunnels te rijden, is bang om vast te komen staan in files, angst om de controle over de auto te verkiezen of men heeft gewoon te weinig rijervaring. Autorijschool ROM-Sittard kan u helpen om over uw angsten heen te stappen, om zo eenveilige, zelfstandige, en besluitvaardige verkeersdeelnemer van u te maken.


ASS

Autorijschool ROM-Sittard heeft zich ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen aan mensen met Autisme. Mensen met Autisme, ADHD of andere problemen op dit gebied, zijn over het algemeen net zo goed als ieder ander in staat om te leren autorijden. Door de juiste begeleiding te geven tijdens de rijlessen is voor hen ook mogelijk om het rijbewijs te halen.

De opleiding en manier van omgaan met de desbetreffende cursist is hiervoor aangepast, en geschiedt volgens speciale protocolen.
De reden hiervoor is, dat het opnemen en verwerken van informatie in de hersenen, van mensen met autisme iets anders verloopt, waardoor het aanleren wat minder vanzelfsprekend is.

Is bij u, uw zoon of dochter, de diagnose PDD-NOS, Asperger of ADHD vastgesteld, dan gaat het niet meer alleen om de rijlessen en het rijexamen.

Tijdens een persoonlijk gesprek willen we de mogelijkheden om het rijbewijs te halen nader toelichten. Ook zal autorijschool ROM-Sittard u helpen en begeleiden met alle bijkomstigheden met betrekking tot autisme en autorijden.

Meer info hierover kunt u ook vinden op:

Autisme,ADHD en rijbewijs
rijles-en-autisme.nl


nieuwe rijden (7K)

Het nieuwe rijden

In deze tijd, waar de brandstofprijzen de pan uit rijzen, kunt u liters benzine/diesel besparen door zuiniger te rijden. Deze manier van rijden, het zogenaamde "nieuwe rijden", kunnen wij u in een betrekkelijk korte tijd aanleren. Een kleine investering, en een grote besparing.


oja (9K)

Bij-spijker-lessen

Als u jarenlang een rijbewijs heeft zult u ongetwijfeld een ervaren verkeersdeelnemer zijn. Toch komt het maar al te vaak voor dat u zich heel ongemakkleijk voelt en niet meer kunt ontspannen zodra u rotondes op moet rijden, door een tunnel, de snelweg op moet of wanneer u moet parkeren in en drukke stad. Voor deze mensen kunnen enkele bij-spijker-lessen de uitkomst bieden.