• Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen. De geldigheid van het theorie-certificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar.
  • Vanaf 16 jaar en 6 maanden mogen jongeren starten met het volgen van rijlessen. Het praktijkexamen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar
  • Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18e verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach.
  • De leeftijd voor het behalen van het theorie-examen van de bromfiets wordt verlaagd naar 15,5 jaar.
  • Minimum leeftijd voor de tussentijdse toets is verlaagt naar 16 jaar en 6 maanden mits men in het bezit is van het theoriecertificaat.
  • Er mag alleen binnen Nederland gereden worden .


De begeleider/coach

Een coach in deze hoedanigheid is geen instructeur. Hij fungeert als aanspreekpunt voor de jongeren en coacht daar waar nodig. Hij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk niet te rijden met een begeleider die onder invloed is van alcohol of drugs. Doen zij dat wel, volgt dezelfde straf als wanneer er zonder begeleider wordt gereden. Namelijk een boete van 100 euro via CJIB, het rijbewijs wordt ingevorderd door politie en ongeldig verklaard door het CBR en er moet er na de 18e verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen gedaan worden. Omdat de begeleider geen figuur is volgens de wegenverkeerswet, kan hij niet gedwongen worden mee te werken aan een blaastest. De politie kan echter wel op basis van zicht, reuk en gedrag alcoholgebruik constateren. Ook worden begeleiders van wie het rijbewijs de afgelopen vier jaar ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, niet geaccepteerd op de begeleiderspas.

Eisen begeleider/coach 

Aan coaches wordt een aantal eisen gesteld: Minimaal 5 jaar in het bezit van rijbewijs, Minimaal 27 jaar oud, Geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen, Geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad, Geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad, Niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden, Kunnen tonen van geldig rijbewijs

Begeleiderspas 

De begeleiderspas kan het beste ruim twee weken voor het CBR-praktijkexamen worden aangevraagd door de kandidaat. Het duurt 10 werkdagen om deze af te geven. Zolang deze pas nog niet is afgegeven, zal de gemeente geen rijbewijs verstrekken aan de jonge bestuurder. Voor alle duidelijkheid: de jonge bestuurders mogen tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een begeleider die vermeld staat op de begeleiderspas in Nederland auto rijden. Indien een bevoegd rijinstructeur als begeleider op wil treden, moet ook hij op de begeleiderspas vermeld staan.

Aanvragen begeleiderspas

Als je meedoet aan 2toDrive, heb je een begeleiderspas nodig. Deze pas mag je aanvragen vanaf 16,5 jaar. Je coaches melden zich eerst aan via onderstaande button. Zodra al je coaches zich aangemeld hebben kun jij daarna de begeleiderspas aanvragen. Voor het aanmelden maak je gebruik van DigiD. De kosten voor de aanvraag van de pas bedragen . Deze kosten dienen direct via IDEAL betaald te worden bij het aanvragen van de begeleiderspas. Nadat de RDW de aanvraag voor de begeleiderspas binnen heeft gekregen, wordt er gekeken of deze correct en volledig is. Als dit zo is dan krijg je binnen 10 werkdagen de pas thuisgestuurd. Als je de weg op gaat met je coach moet je altijd naast je rijbewijs ook je begeleiderspas bij je hebben. Voor vragen over de aanvraag van de begeleiderspas kun je contact opnemen met de RDW via begeleiderspas@rdw.nl of 0900-0739 of ga naar  www.rdw.nl