Autorijschool ROM-Sittard heeft zich ook gespecialiseerd in het geven van rijlessen aan mensen met Autisme. Mensen met Autisme, ADHD of andere problemen op dit gebied, zijn over het algemeen net zo goed als ieder ander in staat om te leren autorijden. Door de juiste begeleiding te geven tijdens de rijlessen is voor hen ook mogelijk om het rijbewijs te halen. De opleiding en manier van omgaan met de desbetreffende cursist is hiervoor aangepast, en geschiedt volgens speciale protocolen. De reden hiervoor is, dat het opnemen en verwerken van informatie in de hersenen, van mensen met autisme iets anders verloopt, waardoor het aanleren wat minder vanzelfsprekend is. Is bij u, uw zoon of dochter, de diagnose PDD-NOS, Asperger of ADHD vastgesteld, dan gaat het niet meer alleen om de rijlessen en het rijexamen.

Tijdens een persoonlijk gesprek willen we de mogelijkheden om het rijbewijs te halen nader toelichten. Ook zal autorijschool ROM-Sittard u helpen en begeleiden met alle bijkomstigheden met betrekking tot autisme en autorijden. Meer info hierover kunt u ook vinden op: