Tarieven per 1-3-2022


Lesduur 60 minuten

  • Proefles (60 minuten)  52.00 EURO(bij inschrijving proefles gratis)
  • Losse les  52.00 EURO 
  • Pakket 10 lessen 500.00 EURO (= 50.00 EURO per les) 
  • Pakket 20 lessen 900.00 EURO (= 45.00 EURO per les) 
  • Pakket 30 lessen 1200.00 EURO (= 40.00 EURO per les)
  • Pakket 40 lessen 1550.00 EURO (= 38.75 EURO per les)


  • Examen tarief 200.00 EURO 
  • Herexamen tarief 200.00 EURO
  • Tussentijdsetoets (niet verplicht) 200.00 EURO 
  • Faalangst examen  285.00 EURO


Gespreide betaling is mogelijk.

Bij vroegtijdig slagen zal het teveel betaalde bedrag naar rato worden terugbetaald.